Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Chcemy być dostępni dla osób niepełnosprawnych, rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i innych grup, które borykają się z różnymi wykluczeniami.

Ikony: Migam, Pętla Indukcyjna, Pies Przewodnik

Dostosowania do potrzeb Pacjentów z niepełnosprawnością ruchu

 • toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Zapewniono co najmniej 4% odpowiednio oznakowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością
 • Wejście do budynków bez potrzeby pokonywania progów i schodów
 • Co najmniej w jednym gabinecie jest przestrzeń manewrowa przy fotelu leżance 150 cm x 150 cm
 • W budynku przy ul. Błońskiej 18 w Wołominie znajduje się winda
 • W budynku przy Al. Armii Krajowej 64/13 w Wołominie dostępne chodziki

Dostosowania do potrzeb Pacjentów z niepełnosprawnością słuchu

 • Dostępna pętla indukcyjna i tłumacz online języka migowego w recepcji
 • Możliwość umówienia się przez e-mail lub SMS

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z NZOZ MAK-MED w Wołominie przy pomocy:

 • poczty elektronicznej : recepcja@mak-med.com.pl
 • SMS na nr telefonu 698 871 563
 • oraz osobiście w Rejestracji– parter


Ponadto informujemy, że podczas załatwiania spraw w Przychodni, osoba niesłysząca bądź głuchoniema może korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji jak również w placówce przy Al. Armii Krajowej: z pętli indukcyjnej, tłumacza online języka migowego oraz Asystenta Osób Niepełnosprawnych.

Dostosowania do potrzeb Pacjentów z niepełnosprawnością wzroku

 • Wejście do placówek i gabinetów jest odpowiednio oświetlone i oznaczone kontrastowo
 • Możliwość wejścia z psem asystującym

Pies asystujący - zasady wejścia z psem asystującym do budynków MAK-MED w Wołominie

Masz prawo wejścia z psem asystującym do budynków MAK-MED.
Możesz zgłosić jego obecność w Rejestracji, która znajduje się na parterze budynku. Zawsze możesz skorzystać z pomocy pracowników Rejestracji.
Pamiętaj, że musisz posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o aktualnych szczepieniach weterynaryjnych. Pies asystujący musi być wyposażony w uprząż. Na uprzęży w widocznym miejscu musi być umieszczony napis „pies asystujący”.
Nie musisz prowadzić psa asystującego na smyczy ani zakładać mu kagańca.
Pamiętaj, że jako właściciel odpowiadasz za swojego psa i ponosisz odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie przychodni.
Po zakończeniu wizyty, jeżeli będziesz potrzebować, pracownik Rejestracji pomoże wyjść z budynku.

Dostosowania do potrzeb Pacjentów w ciąży i z małymi dziećmi

 • Pierwszeństwo obsługi dla Pacjentów z małymi dziećmi i w ciąży
 • Kącik malucha
 • Możliwość poproszenia o wydzielenia dodatkowego pomieszczenia dla Matki karmiącej piersią
 • Dostępne przewijaki i kosze na pieluchy

Pozostałe dostosowania

Udogodnienia komunikacyjne

 • Obsługa pacjentów przy pomocy poczty elektronicznej : recepcja@mak-med.com.pl
 • Możliwość wysyłki SMS na nr telefonu 698 871 563
 • Centrala telefoniczna dostępna pod numerem: 22 787 80 10
 • możliwość wysłania wiadomości przeze Messenger
 • zamówienia recept i odbiór wyników przy pomocą poczty elektronicznej oraz dedykowanego formularza

Strona internetowa placówki zgodna z WCAG 2.1

Zgodność ze standardami
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:
– HTML5
– WCAG 2.1 (Podwójne A)

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Wygląd
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na arkuszach stylów CSS.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wnioski o dostępność cyfrową i architektoniczną do pobrania

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej - wniosek

Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej - wniosek

Podsumowanie dostosowań w poszczególnych placówkach MAK-MED

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAK-MED
ul. Armii Krajowej 64/13, Wołomin

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Armii Krajowej i od tyłu budynku oznaczone numerami 1 i 2. Do wszystkich wejść prowadzą nachylenia. Przy wejściu nr 2 znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.
 • Jedna z toalet na parterze budynku dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Za budynkiem wyznaczono 1. miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille`a i oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W obiekcie znajduje się pętla indukcyjna oraz jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

MAK-MED Klinika Chorób Cywilizacyjnych
ul. Błońska 18, Wołomin

 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony ulicy Błońskiej. Oba wejścia są pozbawione schodów, dogodne dla osób poruszających się na wózkach.
 • Na każdym piętrze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille`a i oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • W obiekcie nie ma  informacji głosowych i pętli indukcyjnych, nie ma również możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.
 • W budynku znajduje się winda