Dorośli

Podstawowa Opieka Zdrowotna
w MAK-MED

Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmuje świadczenia lekarza internisty / lekarza rodzinnego w ramach:

Profilaktyki i leczenia chorób:
 • układu oddechowego
 • serca i układu krążenia
 • układu dokrewnego
 • układu moczowego
 • układu kostno-stawowego
 • układu pokarmowego
 • cukrzycy i jej powikłań

Orzekania o stanie zdrowia, wystawiania zaświadczeń o stanie zdrowia

Wydawania skierowań do:
 • poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne
 • na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe
 • pracowni diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, RTG)
 • badań laboratoryjnych

Kwalifikowania do świadczeń transportu sanitarnego

Jak złożyć deklarację zapisu do przychodni w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej?

Osobiście w jednej z naszych placówek

Przyjdź do jednej z naszej filii: Ul. Błońska 18 lub Armii Krajowej 64/13 a tam nasz personel rejestracyjny pomoże Ci w wypełnieniu wszystkich dokumentów i zgód. 

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Wypełniając deklaracje w domu a następnie przynosząc ją do nas

Mężczyźni i chłopcy wypełniają dwie deklaracje (lekarz i pielęgniarka), natomiast kobiety i dziewczynki: trzy deklaracje (lekarz, pielęgniarka oraz położna). Dla noworodków do 6 tyg. życia należy wypełnić trzy deklaracje (lekarz, pielęgniarka oraz położna).