Wyniki badań

Jak odebrać wyniki badań?

Wyniki badań laboratoryjnych można odebrać osobiście w rejestracji naszej przychodni (tam gdzie zostały one pobrane). Większość badań jest dostępna w kolejnym dniu roboczym po godzinie 11:00.

Odbiór wyników jest możliwy osobiście po okazaniu dowodu osobistego lub przez osobę upoważnioną przez pacjenta, tylko po wcześniejszym złożeniu pisemnego upoważnienia przy pracowniku naszej przychodni.

Wyniki badań zarówno laboratoryjnych jak i diagnostycznych, stanowią dokumentację medyczną i postępowanie z nimi musi odbywać się zgodnie z wymaganiami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.

Uprzejmie informujemy, iż wszystkie badania wykonane w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej są własnością placówki i zostają dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 21 grudnia 2006 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania.)

Odbierz wynik z punktu pobrań

Naciśnij przycisk poniżej aby pobrać wyniki swoich badań na stronie Synevo