Formularze do pobrania

Pobierz potrzebne formularze

POZ:

Deklaracja wyboru Lekarza POZ

Deklaracja wyboru Pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru Położnej POZ

Upoważnienia:

Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji medycznej

Upoważnienie do wizyty z małoletnim

Upoważnienie do odbioru recept

Upoważnienie do szczepień (powyżej 6 roku życia)

Medycyna pracy:

Skierowanie na badanie profilaktyczne

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne

Skierowanie na badania psychologiczne

Pozostałe formularze:

Oświadczenie o statusie opiekuna faktycznego / osoby bliskiej

Klauzula informacyjna - nagrywanie rozmów

Próba wysiłkowa - zgoda na badanie