Medycyna pracy

Medycyna pracy w Klinice MAK-MED

Przychodnia MAK-MED świadczy usługi z zakresu Medycyny Pracy, które wynikają bezpośrednio z ustawy o służbie medycyny pracy. Oferujemy:

  • badania wstępne – dotyczą pracowników nowo zatrudnionych oraz tych, którzy zmienili stanowisko pracy w swojej firmie.
  • badania okresowe – dotyczą pracowników już zatrudnionych, u których termin poprzednich badań w kierunku zdolności do pracy wydanych przez lekarza ulega wygaśnięciu.
  • badania kontrolne – dotyczą osób, które z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni, wykonywane są one w celu uzyskania zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy. W takim przypadku niezbędne jest zaświadczenie od lekarza prowadzącego leczenie, iż leczenie uległo zakończeniu.
  • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (z wpisem do książeczek SANEPID). Teraz orzeczenie wydaje się w formie dokumentu, nie ma już obowiązku wpisów do książeczki sanitarno – epidemiologicznej
  • badania laboratoryjne do celów medycyny pracy
  • porady specjalistów do celów medycyny pracy (okulista, laryngolog, psycholog, neurolog itp.)

Chcesz poznać ofertę medycyny pracy dla Twojej firmy?

Skontaktuj się z nami!

Zefiryna Wysocka
Dyrektor Operacyjny

z.wysocka@mak-med.com.pl

przychodnia@mak-med.com.pl

Skierowanie na badanie profilaktyczne

Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne

Skierowanie na badania psychologiczne