Opieka okołoporodowa

Dlaczego warto?

W ramach POZ oferujemy bezpłatnie:

  • Od 21 do 31 tygodnia ciąży możliwe jest do 10 spotkań indywidualnych z położną z naszej Przychodni, w trakcie których omawiane są najistotniejsze kwestie dotyczące przygotowania się do porodu, opieki nad niemowlęciem, dokonywana jest podstawowa diagnostyka. Spotkania te funkcjonują jak szkoła rodzenia
  • Od 32 tygodnia do porodu aż do 16 spotkań indywidualnych, w trakcie których diagnostyka i indywidualna edukacja są kontynuowane na zasadzie szkoły rodzenia

 

Dodatkowo w naszej przychodni oferujemy w ramach edukacji przedporodowej jedną bezpłatną konsultację z Certyfikowanym Doradcą Laktacyjnym – Anną Piotrowicz.

Wizyty patronażowe

Nasze położne świadczą bezpłatne wizyty patronażowe do 6 tygodnia życia dziecka. Jeśli mieszkasz na terenie Wołomina lub najbliższej okolicy, położna przyjedzie do Ciebie pod wskazany adres. W przypadku, gdy mieszkasz, poza tym obszarem, możesz umówić się na wizytę w naszej klinice.

W ramach wizyt patronażowych położna:

  • pomaga Ci w prawidłowym rozpoczęciu karmienia piersią
  • mierzy i waży noworodka, ocenia funkcjonowanie jego narządów oraz odruchów, wykrywa ewentualne niepokojące objawy
  • udziela porad na temat pielęgnacji noworodka (w szczególności ocena stanu skóry, błon śluzowych, toaleta pępka), szczepień ochronnych, badań profilaktycznych, opieki medycznej, socjalnej, kontroli płodności
  • Na wizycie patronażowej położna ma możliwość zdjęcia szwów

Aby dokonać wyboru położnej środowiskowej i skorzystać z darmowej szkoły rodzenia należy wypełnić druk deklaracji dostępny poniżej i pozostawić go u nas w przychodni. Wyboru położnej może dokonać również opiekun prawny w imieniu niepełnoletniej córki.

Osobiście w jednej z naszych placówek

Przyjdź do jednej z naszej filii: Ul. Błońska 18 lub Armii Krajowej 64/13 a tam nasz personel rejestracyjny pomoże Ci w wypełnieniu wszystkich dokumentów i zgód. 

Poprzez Internetowe Konto Pacjenta

Wypełniając deklaracje w domu a następnie przynosząc ją do nas

Mężczyźni i chłopcy wypełniają dwie deklaracje (lekarz i pielęgniarka), natomiast kobiety i dziewczynki: trzy deklaracje (lekarz, pielęgniarka oraz położna). Dla noworodków do 6 tyg. życia należy wypełnić trzy deklaracje (lekarz, pielęgniarka oraz położna).